Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste muokattu 23.05.2018 vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Rekisterinpitäjä
Mithu Oy
Ämmäläntie 74
15680 Lahti

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Heidi Melin-Gandhari
heidi@mithu.fi
0400922150

Rekisterin nimi
Verkkokaupan mithu.fi asiakasrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan:

 • asiakkaan etunimi ja sukunimi
 • osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) 
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • asioidessa käytetty kieli
 • asioidessa käytetty valuutta
 • yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus

Verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen laskuttamiseen sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen. 

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin (erillisellä suostumuksella)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus tai suostumus.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Mikäli asiakas ei ole tehnyt yhtään tilausta yhden kokonaisen kalenterivuoden aikana, tiedot poistetaan. 

Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. 

Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan viranomaisten määräämän ajan (6 vuotta). Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja seuraaville yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi:

 • Verkkokauppapalvelimen ylläpitäjä Finqu Oy
 • Posti (tilausten toimitukset)
 • Checkout Finland Oy (verkkokaupan ostosten maksunvälitys)
 • Kirjanpitäjä 

Yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty sopimukset tietojen salaamisesta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle osoitteeseen: Mithu Oy / Heidi Melin-Gandhari, Ämmäläntie 74, 15680 Lahti tai sähköpostilla heidi@mithu.fi. 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Mithu Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai lähettämällä sähköpostin heidi@mithu.fi.